The Master

เหล่าบรรดา THE MASTER ที่พร้อมจะมาให้ความรู้และมุมมองด้านการลงทุน และ การเก็งกำไร ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน